ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ

НОВ

Описание

Общи СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

- Предплатени SIM карти от всички оператори, регистрирани на чужди лица.

- Криптиране и декриптиране на чат сесии, SMS-и, имейл кореспонденция /текст и прикачен файл/, аудио, видео и мобилни комуникации и пакети с данни.

- Техника, саботираща всички видове цифрови и аналогови звуково записващи устройства  /диктофони, моб. телефони и др. / чрез генериране на “бял шум“.

- Програми и хардуерни устройства / хендсфри и др. / за промяна на глас.

- Специални софтуери тип детектор на лъжата с познаваемост до 98%, приложими в мобилните комуникации и статични тестове.

- Скрити мобилни гласови комуникации.

- Специфични поведенчески и психоанализи по време на разговори, преговори на живо или на запис, по снимка или на текстове.

- Установяване наличието и премахване на инсталирани шпионски програми на GSM апарати.

- Възстановяване на данни в следствие на форматиране или изтрити по грешка файлове, снимки, видео, музика и документи от различни носители- флашка, карта памет, хард диск, външен диск и други.

 

УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Детайлни справки за физически лица, включващи имена, снимка, всички данни за лични документи (л. карта, задгр. паспорт, шоф. книжка, акт за раждане) и тяхната валидност, местоработата, финансово състояние, притежавани автомобили (марка, модел, цвят, рег. номер), имоти, в какви фирми участва и дяловото му участие, гражданско състояние, семейно положение, задължения към НАП, КАТ, банки и др. институции, образование, актуални и закрити мобилни и фиксирани телефонни номера, адреси (настоящ и предишни), сметки, подробно съдебно досие и проверка за съдимост, GPS наблюдение на автомобили, информация във връзка с граждански и/или наказателни дела, начин на живот на лицето, лични и бизнес контакти, употребява ли алкохол и наркотици, запален ли е по хазарта, или спортни залагания, факти за членове на семейството му и други биографични данни.

Продажба на фабрично готови, производство и монтаж на скрита подслушвателна и видео наблюдателна в реално време /IP, Wi-Fi, 3G, 4G/ или на запис техника, GPS трекери, заглушители на всички GSM честоти и моб. интернет, дронове, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, подслушвателни и безжични видео-аудио устройства и телефони, радиостанции, дистанционни управления на коли, гаражни врати и бариери и друга необходима шпионска апаратура във всички видове помещения, автомобили или друг обект, както и проверка за наличие на такива чрез модерна и чувствителна сканираща апаратура /израелско производство/.

Разследване и установяване на криминални престъпления, вътрешни липси, кражби и злоупотреби, паралелно с държавните органи, проверка на алибита, дискретно наблюдение на лица, компромати - създаване и разследване, работа съвместно с лицензиран специалист за детектор на лъжата, помощ на родители, опровергаване на фалшиви обвинения и неверни твърдения.

Събиране на данни, документирани с фото и видео материали за констатиране или доказване на факти, свързани с разкриване на изневери, брачни и предбрачни проучвания, както и явяване пред съдебните органи за даване на свидетелски показания, свързани с това.

 

УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Участие във фирми - актуален дружествен договор с всички данни за притежавани дялове на лицето и съдружниците (вкл. и техните лични данни), годишните финансови отчети, устав и учредителни актове, протоколи от редовни и извънредни общи събрания, заявления, писмени пълномощни, нотариално заверени документи и спесимени. Възможност за предоставяне и на сканирани копия на оригиналните документи.

Специализирани в наблюдение на бизнес партньори, откриване и локализиране на длъжници, справки за фирмени телефони, наличния служебен автопарк (марка, модел, цвят, рег. номер), седалище и обекти/имоти, задължения - към държавата и банкови институции, разследване на финансови и застрахователни измами, проверка на истинността на договори, споразумения, декларации, платежни документи, пълномощни, нотариални актове и  медицинска документация, внедряване на поставени лица в конкурентни фирми, както и вербуване на техни служители или частни лица, установяване и разследване на вътрешни липси, кражби, злоупотреби, умишлени негативни действия и измами, проучване и изготвяне на социално-психологически досиета на прилежащия персонал, проверка за достоверността на отсъствия по болест или заболявания на служителите, анализ на кандидати за работа и предоставените от тях документи. и др.

Консултации и изготвяне на проекти за фирмена сигурност с цел опазване на фирмената тайна, защита от промишлен шпионаж и предотвратяване изтичане на ценна информация, стоки, пари и др. от некоректни служители, продажба на фабрично готови, производство и монтаж на скрита подслушвателна и видео наблюдателна в реално време /IP, Wi-Fi, 3G, 4G/ или на запис техника, GPS трекери, заглушители на всички GSM честоти и моб. интернет, дронове, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, подслушвателни и безжични видео-аудио устройства и телефони, радиостанции, дистанционни управления на коли, гаражни врати и бариери и друга необходима шпионска апаратура във всички видове помещения, автомобили или друг обект, както и проверка за наличие на такива чрез модерна и чувствителна сканираща апаратура /израелско производство/.

Всяка цена ще ви бъде предоставена веднага, след пълното конкретизиране на продукта или услугата .

 

100,00 лв.
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
В наличност

Детайли

Описание

Общи СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

- Предплатени SIM карти от всички оператори, регистрирани на чужди лица.

- Криптиране и декриптиране на чат сесии, SMS-и, имейл кореспонденция /текст и прикачен файл/, аудио, видео и мобилни комуникации и пакети с данни.

- Техника, саботираща всички видове цифрови и аналогови звуково записващи устройства  /диктофони, моб. телефони и др. / чрез генериране на “бял шум“.

- Програми и хардуерни устройства / хендсфри и др. / за промяна на глас.

- Специални софтуери тип детектор на лъжата с познаваемост до 98%, приложими в мобилните комуникации и статични тестове.

- Скрити мобилни гласови комуникации.

- Специфични поведенчески и психоанализи по време на разговори, преговори на живо или на запис, по снимка или на текстове.

- Установяване наличието и премахване на инсталирани шпионски програми на GSM апарати.

- Възстановяване на данни в следствие на форматиране или изтрити по грешка файлове, снимки, видео, музика и документи от различни носители- флашка, карта памет, хард диск, външен диск и други.

 

УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Детайлни справки за физически лица, включващи имена, снимка, всички данни за лични документи (л. карта, задгр. паспорт, шоф. книжка, акт за раждане) и тяхната валидност, местоработата, финансово състояние, притежавани автомобили (марка, модел, цвят, рег. номер), имоти, в какви фирми участва и дяловото му участие, гражданско състояние, семейно положение, задължения към НАП, КАТ, банки и др. институции, образование, актуални и закрити мобилни и фиксирани телефонни номера, адреси (настоящ и предишни), сметки, подробно съдебно досие и проверка за съдимост, GPS наблюдение на автомобили, информация във връзка с граждански и/или наказателни дела, начин на живот на лицето, лични и бизнес контакти, употребява ли алкохол и наркотици, запален ли е по хазарта, или спортни залагания, факти за членове на семейството му и други биографични данни.

Продажба на фабрично готови, производство и монтаж на скрита подслушвателна и видео наблюдателна в реално време /IP, Wi-Fi, 3G, 4G/ или на запис техника, GPS трекери, заглушители на всички GSM честоти и моб. интернет, дронове, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, подслушвателни и безжични видео-аудио устройства и телефони, радиостанции, дистанционни управления на коли, гаражни врати и бариери и друга необходима шпионска апаратура във всички видове помещения, автомобили или друг обект, както и проверка за наличие на такива чрез модерна и чувствителна сканираща апаратура /израелско производство/.

Разследване и установяване на криминални престъпления, вътрешни липси, кражби и злоупотреби, паралелно с държавните органи, проверка на алибита, дискретно наблюдение на лица, компромати - създаване и разследване, работа съвместно с лицензиран специалист за детектор на лъжата, помощ на родители, опровергаване на фалшиви обвинения и неверни твърдения.

Събиране на данни, документирани с фото и видео материали за констатиране или доказване на факти, свързани с разкриване на изневери, брачни и предбрачни проучвания, както и явяване пред съдебните органи за даване на свидетелски показания, свързани с това.

 

УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Участие във фирми - актуален дружествен договор с всички данни за притежавани дялове на лицето и съдружниците (вкл. и техните лични данни), годишните финансови отчети, устав и учредителни актове, протоколи от редовни и извънредни общи събрания, заявления, писмени пълномощни, нотариално заверени документи и спесимени. Възможност за предоставяне и на сканирани копия на оригиналните документи.

Специализирани в наблюдение на бизнес партньори, откриване и локализиране на длъжници, справки за фирмени телефони, наличния служебен автопарк (марка, модел, цвят, рег. номер), седалище и обекти/имоти, задължения - към държавата и банкови институции, разследване на финансови и застрахователни измами, проверка на истинността на договори, споразумения, декларации, платежни документи, пълномощни, нотариални актове и  медицинска документация, внедряване на поставени лица в конкурентни фирми, както и вербуване на техни служители или частни лица, установяване и разследване на вътрешни липси, кражби, злоупотреби, умишлени негативни действия и измами, проучване и изготвяне на социално-психологически досиета на прилежащия персонал, проверка за достоверността на отсъствия по болест или заболявания на служителите, анализ на кандидати за работа и предоставените от тях документи. и др.

Консултации и изготвяне на проекти за фирмена сигурност с цел опазване на фирмената тайна, защита от промишлен шпионаж и предотвратяване изтичане на ценна информация, стоки, пари и др. от некоректни служители, продажба на фабрично готови, производство и монтаж на скрита подслушвателна и видео наблюдателна в реално време /IP, Wi-Fi, 3G, 4G/ или на запис техника, GPS трекери, заглушители на всички GSM честоти и моб. интернет, дронове, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, подслушвателни и безжични видео-аудио устройства и телефони, радиостанции, дистанционни управления на коли, гаражни врати и бариери и друга необходима шпионска апаратура във всички видове помещения, автомобили или друг обект, както и проверка за наличие на такива чрез модерна и чувствителна сканираща апаратура /израелско производство/.

Всяка цена ще ви бъде предоставена веднага, след пълното конкретизиране на продукта или услугата .

 

Тагове

Сравнение на продукти