ANTI SPY GSM

НОВ

Описание

ANTI SPY GSM

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 1. IMEI - СМЯНА НА IMEI НОМЕРА
 2. A5 tracer - ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИХВАЩАНЕ НА GSM КОМУНИКАЦИИТЕ ОТ ПАСИВНИ и ПОЛУАКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, ПОНИЖАВАЩИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА И СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА ВСЯКА НЕЙНА ПРОМЯНА
 3. UNPING - ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ ИЗВЪРШВАНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
 4. Channel lock - ЗАЩИТА ОТ АКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, НЕПРОМЕНЯЩИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА
 5. Show TMSI - ПОКАЗВА ИЛИ СКРИВА TMSI НОМЕРА
 6. Clear call log - ПРЕМАХВА ИСТОРИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ
 7. Recording- ИЗВЪРШВА ЗАПИС НА ВСИЧКИ РАЗГОВОРИ
 8. Encrypted SMS- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРИПТИРАНЕ НА ВСЕКИ SMS ЧРЕЗ 256 AES

НАСТРОЙКИ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В менюто на телефона има добавена секция EXTRA, която е заключена със сменяема парола. През нея се извършват всички необходими настройки, свързани с правилната и 100% гарантирана функционалност на нашия ANTI SPY PHONE. До там се стига чрез избиране на Menu — Settings — Phone settings — Extra — enter password, където въвеждате вашата персонална парола, която е между 4 и 8 цифри, след което ще получите достъп до всички налични функции и настройки. Подслушването на GSM телефоните в цял свят се извършва по една и съща методика, независимо от вида, марката, модела или годината на производство на използваната мобилна или фиксирана техника. Винаги се следят следните три параметъра: IMEI — уникалният фабричен номер на всеки мобилен телефон IMSI — уникалният номер на всяка SIM карта Вашият мобилен номер, който за сигурност в чист вид в ефира не се предава.

1. ФУНКЦИЯ IMEI- СМЯНА НА IMEI НОМЕРА
Тази функция е една от ключовите, необходима за опазването ви от комуникационен контрол, извършван с независимо каква за целта техника. Всяка нейна употреба дава пълна анонимност на вашия GSM и винаги ви легитимира като нов абонат в наблюдаваната листа на оператора. Това ви улеснява изключително много от задължението за постоянната смяна на апарата. Разбира се, че това ви върши напълно работа, ако използвате и анонимна, регистрирана не на ваше име SIM карта. За по-лесното им установяване, поради нарастване на техния брой, напоследък започнаха все повече да се използват и мини ръчно преносимите IMSI/IMEI catcher-и. Те се събират в дланта, имат обсег 70 - 100 м. и служат единствено да установят на всички включени в периметара им GSM апарати местоположението с максимална точност /<1m/, както и техните уникални IMEI и IMSI номера. Стандартните им големи размери и фиксирани в превозни средства модели могат освен това и да премахват/кракват напълно GSM криптировката, като я свалят от А5.1 на А5.0. В менюто функцията СМЯНА НА IMEI НОМЕРА ви предлага цели 4 възможности за избор: 1. Random always При тази избрана настройка апаратът ще генерира на случаен принцип напълно нов IMEI номер след всяко негово включване и действия като: входящо или изходящо обаждане, изпращане на SMS и използване на GPRS потребление. Препоръчва се тази опция да не се използва постоянно дори и при наличието на анонимна SIM карта, защото така ще станете съмнителен при наблюдаващият, че един и същ номер е с нов IMEI след всеки разговор. Така случайно може да привлечете вниманието му и най-вероятно да компрометирате използвания в момента от вас мобилен номер. 2. Random on first request След тази настройка телефонът само след всяко негово включване ще генерира на случаен принцип напълно нов IMEI номер. Така при всяко служебно поискване от мрежата- LUR /Location Update Reques/ той ще бъде винаги един и същ. 3. User define Тук всеки потребител получава възможността да напише сам какъвто си поиска 15 цифрен IMEI номер. За целта трябва да се маркира чрез джойстика полето Custom IMEI и да се попълнят желаните цифри. 4. Stay original Показване на оригиналния IMEI е възможност, която може да използвате в случаите, когато включително и чрез вашата лична SIM карта искате официално да декларирате вашето присъствие на дадено място в необходимото време. Това е препоръчително в ситуации при нужда от създаване на алиби. Тук отново е необходимо да маркирате полето Custom operator name и в него да впишете името на мобилния оператор от екрана ви, след което запаметявате всичко от екрана чрез Options > Save.

2. ФУНКЦИЯ A5 tracer- ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИХВАЩАНЕ НА GSM КОМУНИКАЦИИТЕ ОТ ПАСИВНИ И ПОЛУАКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, КАТО СЛЕДИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА И СИГНАЛИЗИРА ЗА ВСЯКА НЕЙНА ПРОМЯНА
Там се предлагат две настройки - A5 profiles и A5 change alert. Тези две предложени възможности дават 100 % гаранция на ползвателя на Anti Spy Phone, че ще бъде напълно защитен от извършването на контрол над комуникациите му чрез т. нар. фалшиви мобилни клетки /Interceptors/ - Пасивни, Полуактивни и Активни. Интерсепторите по време на употребата им се възприемат от официалните операторски мрежи като стандартни GSM апарати и не се засичат дейността и местоположението им като нещо по-различно от това. Активните имитират с пълна функционалност истинските клетки на операторите и според оперативната им мощност, околна инфраструктура и релеф имат покритие до около 2500 м. Всеки GSM апарат фабрично така е устроен, че да се само прихваща към клетката с най-силен сигнал, за да пести енергия по постоянно му търсене на мрежа и да осигури най-доброто качество на комуникациите. Така всички включени мобилни телефони в обсега на интерсептора биват "излъгани" от него и веднага попадат под пълния му контрол, неразпознаващи по никакъв начин, че това е фалшива клетка. След това операторът на комплекса /законно или не/ избира по зададените параметри набелязаната цел, като може да й въздейства чрез:
- Да изключи напълно най-високата използвана А5.1 криптировка
- Да понижи А5.1 до абсолютно не криптираното ниво А5.0 или по-слабо криптираното А5.2, което се слуша в реално време
- Да не променя нивото на криптиране.

Няма друго устройство, освен вашият Anti Spy Phone, който да може да ви уведоми и предпази от всички тези подобни въздействия! Ранните Полуактивни комплекси, които напълно изключват А5.1 криптировката не са вече толкова използвани, защото лесно се засичат чрез прости телефонни програмки. Дори има и фабрично произвеждани модели на Nokia и Samsung, които уведомяват за това.

Понастоящем поради по-достъпните си цени най-разпространени са Пасивните, тези които кракват А5.1 или понижават сигурността и до А5.2 /използвана като основна до 2006 г. / и имащи над 90% успеваемост. Принципът им на работа е дефиниран да прехващат едновременно downlink канала /от GSM клетките/ и uplink канала /от мобилните телефони/, използвайки два ресивера. Всеки един от тях е настроен точно на съответния честотен диапазон, като поддържат и възможността за скачаща/променяща се честота /HOPPING/ на сигналите си, както и всички аудио кодеци: FR, EFR, HR, AMR. Дейността им в 2G/3G мрежите е абсолютно тайна и е неоткриваема от мобилните оператори, защото не излъчват никакви сигнали, с което не смущават нормалната им работа и тази на телефоните. Но тук функцията ни A5 tracer ви информира и пази и от тях, но не и от Активните интерсептори, които не променят А5.1 криптировката по време на работата си. Защитата от тях се извършва с помощта на по-надолу описаната опция Channels selection. За да сработи функцията по защита от фалшива мобилна клетка тип Пасивен и Полуактивен интерсептор първо трябва да се извършат необходимите настройки. За всеки един мобилен оператор се създава нов уникален А5 профил, без който вашият Anti Spy Phone няма да бъде инициализиран в мрежата му. С поставена активна за възможни изходящи обаждания SIM карта отивате на Menu > Settings > Phone settings > Extra > вашата парола > A5 tracer > A5 profiles. Кликвате на най-горното поле Empty > Options > Create. Телефонът ще започне сам три пъти подред автоматично да набира тел. номер 1111. По време на всяко едно от тези обаждания вашият Anti Spy Phone информира обслужващата го клетка, че поддържа само дефинирани нива на криптировка, като и следи нейните отговори. По този начин телефонът разбира като цяло какви алгоритми на криптиране поддържа въпросният оператор и каква криптировка използва стандартно. След приключване на автоматичната настройка маркирайте новосъздадения профил, отидете на Options > Edit и в бялото поле Profile name изпишете по същия начин името на открития оператор. Под него ще са изписани всички видове поддържани от мрежата криптировки, като тази, която се използва стандартно ще бъде отбелязана в дясно със звездичка. Тук вие ръчно трябва да сложите отметка в квадратчето на всеки поддържан крипт. Накрая запаметявате всички направени до тук настройки чрез маркиране на Save. Всеки един Anti Spy Phone, предлаган за продажба в България, е предварително и безопасно настроен към мрежите на всички наши мобилни оператори. Само поставяте вашата SIM карта в телефона и тя ще бъде автоматично разпозната, като на екрана ще се изпише името му и силата на сигнала. Ако се наложи да извършвате настройка на друга карта, то това трябва да стане на сигурно за вас място с гаранция за липса на интерсептор. За безопасност съветваме към момента на настройките вашият Anti Spy Phone да бъде изключен и тогава да поставите нова напълно анонимна SIM карта, регистрирана не на ваше име. Следва настройката A5 change alert - известяването ви за изключване на основно използваната в мрежата и зададена в профила А5.1 криптировка по време на комуникация от интерсептор и прехвърлянето към не криптираната А5.0 или по-слабо криптираната А5.2, които се слушат в реално време.

Тук извършвате сами своя избор за известяване чрез:

-No alert - без никакво известяване
-Message - още в началото на разговора или SMS на екрана се изписва «Attention»
-Audio & Vibra - фиксиран звуков сигнал и включване на вибрацията
-Audio - само фиксиран звуков сигнал
-Vibra - само включване на вибрацията
-HandOff - прекъсва автоматично разговора.

Освен чрез вече избраното уведомяване вашият Anti Spy Phone ще ви информира за сигурността на комуникациите и визуално. За целта в горната част на екрана винаги присъства една иконка с формата на катинарче, което според цвета си ви информира за следното: Ако е червено с цифра 0 по време на набирането на даден номер до момента на приемане на разговора /вдигане/ от отсрещната страна за вас това трябва да е индикация, че вече сте прихванати от Активен или Полуактивен интерсептор. От първия тип ви опазва по-долу описаната настройка Channels selection, която засича и уведомява за всички налични промени. Когато пък сте под контрола на Полуактивен, тогава индикацията ще бъде свързана с това, че сте в незащитена мрежа /А5.0/ с напълно изключената А5.1 криптировка. Не промяната на тази иконка вече по време на самия разговор директно ви казва, че в момента сте подслушван от фалшива мобилна клетка или от самия оператор. Когато по телефона не се провежда разговор, е напълно нормално катинарчето винаги да бъде червен, защото тогава няма криптировка. Жълтият цвят с цифра 2 по време на разговор ви уведомява, че в момента сте под контрола на Пасивен интерсептор. Този най-често използван вид техника успява да промени чрез кракване А5.1 криптировката и да понижи сигурността и до А5.2, която позволява слушането в реално време. В случай, че вашият Anti Spy Phone се регистрира в мобилна мрежа, защитена само с по-слабия А5.2 /Китай, Индия и др. /, тогава е нормално жълтият цвят да бъде постоянен. Зелено с цифра 1 е най-приятният и желан цвят от всеки потребител. Това ви дава пълната гаранция и спокойствие, че в момента всяка една ваша дейност, извършвана на телефона и свързана с разговор, изпращане и получаване на SMS или ползване на интернет, е защитена в реално време чрез А5.1 криптировка, т.е. не сте под контрола на Пасивен или Полуактивен интерсептор. Но ако сте в обхвата на Активен такъв, на помощ ще ви дойде настройката Channels selection, която ще ви уведоми за това чрез избраната от вас настройка.

3. ФУНКЦИЯ UNPING- ИНФОРМИРАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПОДСЛУШВАНЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Тук Ping функцията или "пинговането" е почти идентично с това на Интернет Протокола (IP). За вашия Anti Spy Phone тя има следното двойно действие:

- Засича индикации за предприемани действия, свързани с ваше подслушване
- Уведомява ви на момента за всяка извършена към вас локализация, което включва всички действия и мероприятия, свързани с установяването на географското ви местоположение. Първото действие се свързва с това, че операторът зад подслушващата техника, ако знае само вашия мобилен номер, това въобще не му е достатъчно, за да може технически да реализира мероприятието си и постави телефона ви под негов контрол. Освен номера, той трябва да разполага и с идентификационните данни на апарата ви, които също трябва да заложи в софтуера на комплекса. Това са непроменливите IMSI и IMEI номера, както и променящият се с всяка комуникационна сесия TIMSI. IMSI /The International Mobile Subscriber Identity/- международна идентичност на мобилния абонат е уникален 64 битов ключ- идентификатор и се изпраща от телефона към клетъчните мрежи. С цел предотвратяване на възможността абонатът да бъде радио подслушван и проследен, IMSI номерът се предава възможно най-рядко /за да се предпази от кракване/ и вместо него произволно се генерира и предлага друг, временен идентификационен номер - TMSI /Temporary Mobile Subscriber Identity/. Той сам по себе си се сменя винаги след всеки разговор, загубен обхват или изключване на телефона. Идеята за сигурността на GSM комуникациите е временният TMSI да пази постоянния IMSI и да не позволява по този начин да се проследи кой телефонен номер на кого е и така да се възпрепятства прихващането му за мониторинг. Но в кратки моменти при включването на телефона или когато изпраща по една или друга причина служебно изискани или грешни данни, тогава IMSI номерът се инициализира в мрежата. Когато операторът разбере, че губи контрол върху телефона и знае мобилния ви номер /MSISDN/, тогава бива принуден да извършва пинговане /pinging/ чрез скрити обаждания /Silent Call/, за да прихване новия TMSI. Ако той постоянно изисква официално непроменливите идентификатори IMSI и IMEI номера заедно или един от тях, то тогава извършва към вас само по един PING. В процеса на подслушването на GSM телефонията Silent Call- скритите обаждания са задължителни, във връзка с корелацията- взаимно зависимостта между IMEI/IMSI и MSISDN /Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network/- реалния GSM номер на SIM картата. Настройки на UnPing функцията В менюто Extra избирате UnPing и в полето Mode чрез стрелките избирате Enable, за да разрешите или Disable да забраните тази функция. Ако го разрешите в полето Pings before alert, се препоръчва да са зададени 2 пинга. Следващата важна настройка Interval between pings дефинира времеви интервал в секунди, през който UnPing функцията следи броя на зададените преди това пингове, т.е. скрити обаждания преди да ви сигнализира за тях. Тук също се препоръчва за най-оптимално да се впишат 60 сек. Всички тези настройки означават, че ако през зададеното време /60 сек./ ви пинговат скрито повече от веднъж, тогава вече ще бъдете известен чрез специфичен звуков сигнал за това. Ако не бъде засечено следващо скрито обаждане през фиксираното време, функцията не реагира и се занулява. Служебните скрити позвънявания винаги са на доста по-големи интервали един от друг, като напр. обмяна на данни между телефона и клетката и др. За това ако през краткото време от 60 сек. са повече от един, това със сигурност не са автоматични пингове, а целенасочени атаки. Те ще са основно за откриване на IMEI /след негова смяна и др. /, IMSI /за идентификацията му след смяна на SIM картата, ако се знае номерът и/или за вашето ЛОКАЛИЗИРАНЕ. Второто действие на UnPing функцията е свързано точно с това- уведомява ви на момента за всяка извършена към вас локализация, което включва всички действия и мероприятия, свързани с установяването на географското ви местоположение. То може да се извършва, както от всеки тип интерсептор, така и директно през мрежата на оператора. Два са основните методи за локализацията ви: чрез триангулация и Flash-SMS. Триангулацията, по-неточният метод от GPS локализацията, се позовава на това как мобилните клетки, получаващи сигнал от телефона, могат да го използват за да изчислят геофизическото му местоположение. В най-добрия случай той трябва да се обслужва от три или повече мобилни клетки, позволявайки така нар. "триангулация" да се получи. Всяка от тях при задание целево изпраща радио-честотни пингове до GSM апарата и според забавянето на отговорите, които получава, от геометрично-математическа гледна точка приблизително изчислява местоположението. Естествено, колкото повече и по-наблизо са клетките на оператора, толкова по-голяма е точността, което е характерно за градската среда. При по-слабо покритие напр. в подземни структури, в големи сгради или при по-бързо движение тези пингове са доста чести в рамките на настройката от 60 сек., за което UnPing функцията ще ви информира. В по-слабо населени места, в междуселищни райони или при наличието на големи вертикални структури, където сигналите са по-слаби, точността на локализацията е много по-малка. Вторият метод за локализация е чрез т. нар. "тихи" или Flash-SMS-и, разработени от компанията Silent Services. При получаването им телефонът ги отхвърля автоматично, без да оставят следи в него и не се сигнализира по никакъв начин за тях, но те връщат сигнал за доставка на изпращача им. Информацията в него е премодифицирана в частта на кода на данните му. Техният замисъл е бил операторът да установи дали е включен съответния телефон или да "тества" при нужда мрежата без да информира за това потребителят му. Но по настояще разузнавателните служби и частни структури на всякъде го ползват не само по основното му предназначение... но и да локализират. Дори чрез умишленото изпращане на огромни количества Flash-SMS-и за кратко време те успяват да разстроят нормалната работа на апарата и така да изтощят много бързо батерията му. Flash-SMS е изключително ценно средство в разузнавателния инструментариум на телекомуникационните активни мероприятия, както и при /не/регламентираната му употреба в частния детективски и охранителен сектор. Но както и преди, така и в този случай вашият Anti Spy Phone ще ви уведоми за това чрез своята UnPing функция. Включително вие можете да блокирате напълно Flash-SMS атаките към вас чрез изтриване на настройката във вашия SMS център. За целта отидете на Menu > Messages > Settings > Text messages > Sending options > Service center > изтрийте номера на SMS център > натиснете Save > Exit. Не забравяйте, че така и вие няма да можете да изпращате текстови съобщения. Едновременно със звуковия сигнал, който може и да не сте го чули по разни причини, на екрана след всички засечени според настройките ви пингове се визуализира и техният брой. Това става веднага след разрешаване на функцията PING- /Mode - Enable/. Освен всичко това в телефона се създава и специален регистър под формата на текстов файл с име txt, в който се записват всички пингови събития още в момента на реализирането им. Ако този файл липсва в телефона, то той ще бъде автоматично създаден веднага след първото регистриране на минимално зададените брой пингове през времето на предварително посочения период в секунди. В този файл мобилният номер, от който е извършено пинговането, може да не бъде видим по две причини:
-Ако номерът е скрит или не е зададен;
-Ако обаждането е приключило преди още оператора да го идентифицира.

4. ФУНКЦИЯ Channel lock- ЗАЩИТА ОТ АКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, НЕПРОМЕНЯЩИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА

Активните мобилни интерсептори са най-добри при подслушването на GSM комуникациите, защото по време на работата си те въобще не променят криптиращия А5.1 алгоритъм или напълно да го изключват. По този начин те имитират на 100% работата на истинските мобилни клетки на оператора, създавайки възможността да не бъдат разкрити като фалшиви. Ако обслужващата ви истинска клетка работи в режим на скачаща/променяща се честота /HOPPING/, но и едновременно сте в обхвата на Активен интерсептор, то той привежда телефона ви да работи в същия този режим, което на практика го прави неразличим от официалната клетка. ВНИМАНИЕ: тази функция не ви уведомява директно, че сте подслушван от Активен интерсептор. Вашият Anti Spy Phone може само да ви посочва индикациите за това чрез функцията си Channel lock. При явни такива или превантивно вие винаги ще имате УНИКАКНАТА ВЪЗМОЖНОСТ да се "ОТКАЧИТЕ" от подслушващите ви чрез Активен интерсептор без те да разберат за това и да продължите воденето на сигурни комуникации. За целта е необходимо винаги при индикирани съмнения или пряка нужда да извършвате необходимите за това настройки в секретното меню EXTRA > Channels > Channels selection. Там в помощното меню Mode чрез стрелките ляво/дясно се избират и извършват според нуждите четири вида настройки: Number, Position, Position + CellID и Disable. На първата Number > Channel number > Channel list са показани всички налични радио-честотни канали (ARFCN- absolute radio-frequency channel number). В този лист се визуализират техният броя и силата на сигналите им в dB, излъчвани от мобилните клетки на обслужващия GSM оператор, които са в обсега на вашия Anti Spy Phone. Както вече споменахме, всеки GSM апарат така е произведен, че винаги автоматично да се свързва с клетката имаща най-силен сигнал. В случая тук това е посочено в най-горния ред, като най-слабият е последен долу. Вие можете да изберете, който канал/клетка си пожелаете, но има вероятност при най-слабия да не можете да провеждате разговор и затова се препоръчва да използвате някой от средните. След това отивате на Select и запаметявате избрания канал чрез маркиране на Save. Тази настройка влиза в сила само след рестартиране на телефона! След като вече е разпознат и активен в мрежата на оператора ви, вашият Anti Spy Phone ще бъде свързан с избраната клетка, а не както би трябвало с най-силната /тази най-отгоре/. Във връзка с ваши съмнения за личната ви сигурност или превантивно допуснем, че в района около вас има фалшива мобилна клетка- интерсептор и вие сте в обсега й, то в Channel list тя ще бъде посочена най-горе с най-силния сигнал. И логично по този начин, вашият Anti Spy Phone може веднага да бъде "закачен" за подслушване. Само че в такава заблуда ще бъдат и ще си останат единствено хората със слушалките... Дори те да използват Активен интерсептор, непроменящ криптиращия А5.1 алгоритъм, когато се прехвърлите на друга, избраната от вас по-далечна мобилна клетка, тогава вие реално се "ОТКАЧАТЕ" от подслушвачите си! В същия този момент всички ваши "закачени" налични данни от апарат и SIM изчезват от екрана им, като те остават с впечатлението, че са ви изгубили. Тогава ще бъдат принудени задължително да предприемат мерки за вашето ново откриване, като това може да бъде извършено единствено чрез пинговане. Понеже в този момент вие вече сте невидим за тях и атаките им със скрити обаждания /Silent Call/ не могат да бъдат насочени директно към вас, то тогава пинговането се пренасочва и извършва през мрежата на оператора. Обаче тук вашият Anti Spy Phone:
-Както и преди, така и в този случай ще ви уведоми за това чрез своята UnPing функция.
-Ще отговаря на всички служебни скрити обаждания, пораждащи се от нуждата за точно определяне на IMEI/IMSI/TMSI, но те ще бъдат от и към отдалечената истинска клетка, към която сте свързани и така, оставате извън контрола на фалшивата клетка-интерсептор. Поради причината, че не ви вижда на екрана, операторът в желанието и опитите си да възобнови активното мероприятие към вас ще извършва дълго време и с голяма честота пинговане, които индикации недвусмислено ви гарантират сигурността на комуникациите ви като "откачил се" от тях. Ако махнете батерията на всеки телефон, при тях това е видимо и разбираемо като такова, но пълното ви изчезване без никакви познати индикации, е тотална мистерия за подслушващите. Извод: чрез ръчен избор на тази функция винаги можете по ваше усмотрение, на всякъде и по всяко време да си избирате и сменяте, който канал си искате, така че да сте по различни клетки и далеч от най-силната /евентуален интерсептор/. Единственото малко неудобство на тази иначе страхотна възможност е, че когато се отдалечите от въпросната обслужваща ви клетка сигнала ще се изгуби и трябва отново да потърсите през настройките друг сигурен /не първи/ канал в новия район в който сте. Тогава ви идва на помощ втората настройка Position > Channel position. Тя предоставя възможността да фиксирате постоянен номер на канал /напр. трети канал/. По този начин никога вашият Anti Spy Phone няма да се свързва с най-силния /рисков/ сигнал, а винаги автоматично ще се пренасочва и стои само към вече избрания. След което с джойстика отивате на Select и запаметявате всичко чрез маркиране на Save. Тази настройка влиза в сила само след рестартиране на телефона! Извод: по време на често движение отпада необходимостта постоянно ръчно да търсите и избирате канали, да рестартирате телефона, като и тук винаги ще отсъствате от екрана им. Неудобството в случая е, че ако броят на активните клетки в района е по-малък /напр. са 2 бр. / от фиксирания номер на канал /напр. 3/, тогава апаратът като не намира трета клетка, ще изгуби обхват. Третата настройка Position + CellID е оперативна, базирана на комбинацията между вече постоянно избрания канал /Position/ и номера на мобилната му клетка /CellID/. Тя отново е предназначена за реалното провеждане на защитени разговори, но най-вече от многоканални интерсептори. Тя е чувствително по-различна от предходната настройка Position. Тук включеният телефон винаги прихваща и се свърза с най-силния сигнал, и ако сте подслушван ще бъдете видим на екрана на опериращия с фалшивата клетка. Когато обаче извършвате изходящо обаждане, вашият Anti Spy Phone автоматично се обръща и пренасочва безопасно разговора към вече фиксирания по-отдалечен канал. По този начин вие периодично изчезвате и се появявате при него, но той ще е спокоен, че сте под контрола му и то без да предприема никакви усилия по издирването ви /пинговане/. Единственото, което няма да вижда и слуша са вашите изходящи обаждания, пренасочени през отдалечената клетка за разлика от входящите, които се провеждат през най-силния, вероятно компрометиран канал. Спасението от това е, след като видите кой звъни и прецените, че има риск за конфиденциалността, просто го откажете и наберете същия абонат обратно. Така разговорът ви навън вече ще бъде проведен през фиксираната и сигурна отдалечена клетка. Но ако очаквате да е безобиден, добре е да го приемете, за да създадете привидно някакво служебно спокойствие на слушалките. Тази функция постоянно следи и сравнява ID номерата на каналите- този, през който говорите спрямо най-силния, и ако установи между тях съвпадение /т.е. ID-то на фикс. канал = ID-то с макс. мощн./, веднага прекъсва разговора. И това също е създадено с цел за да може вашият Anti Spy Phone да ви спаси за пореден път от прихващане, контрол и подслушване на комуникациите ви. Активните многоканални интерсептори накратко казано имат възможността да изкопират Cell ID /CID/ - идентификационните данни на голям брой избрани реални мобилни клетки BTS /Base Transceiver Station/ едновременно и то в 2 - 4 GSM мрежи. Информацията включва пълния пакет от системни спецификационни съобщения, описващи нейната идентичност, конфигурационни и налични технически характеристики като MCC, MNC, LAC, ARFCN, RSSI и BSIC параметрите й. Тези CID са им необходими, за да извършат т.нар. BCCH /Broadcast Control Channel/ манипулация. Това е специален технически способ за манипулативно въздействие в GSM мрежите, присъщ на активните интерсептори и IMEI/IMSI прихващащите, даващ им ефекта "виртуална сила". За кратко време те вдигат мощността си до около 50W и така чрез силния си сигнал и изкопирана CID самоличност излъгват всички GSM апарати в обсега им, че те са истинска BTS, която работи на 10-15W. Така из форсирани, телефоните започват да изпращат към фалшивата BTS заявки за регистрация в мрежата и по този начин сами предават своите идентификатори IMSI, IMEI и др. маркери, които са задължително необходими за реализиране на подслушването. Както вече ви е известно, вашият Anti Spy Phone в този случай ще ви уведоми за това чрез своята UnPing функция. Ако попаднете на многоканален интерсептор, чийто оператор се усъмни в честото ви изчезване от екрана му при вашите изходящи обаждания, той може да реши и ползва друга своя техническа възможност. Тя всъщност го определя като многоканален. Тогава без да сменя местоположението и мощността си, фалшивата BTS започва целенасочено да сменя своята CID самоличност с тази на друга копирана от обсега и истинска BTS в едно с нейния ARFCN- /absolute radio-frequency channel number/ или казано на кратко и канал от нашия Channel list. В случая вече се започва едно циркулярно имитиране на данни /канали и клетъчни идентификации/. Те са нормално видими за нас в Channel list и ще дойде моментът, в който фалшивата BTS ще попадне на вече фиксиран от вас в Channel position постоянен номер на канал /напр. третия канал/. Тогава за оператора би трябвало вече да бъдете видими при изходящите си обаждания според тази ви настройка. Но да не забравяме, че се следи и силата на сигнала. И тогава ще настъпи моментът, в който на третата до сега сигурна позиция, нашият реален канал вече ще бъде заменен с фалшивия, но като бъде засечен и най-силният му сигнал, благодарение на настройката ви Position + CellID, разговорът ще бъде веднага прекъснат.

5. ФУНКЦИЯ Show TMSI - ПОКАЗВА ИЛИ СКРИВА TMSI НОМЕРА
Настройката на тази функция става, след като отидете в секретното меню Extra > Show TMSI. За да разрешите показването на TMSI номера на екрана, кликнете на Enable, а за да го скриете изберете Disable и настройката автоматично се запаметява. Както беше споменато вече с цел предотвратяване на възможността абонатът да бъде радио, подслушван и проследен, IMSI номерът се предава възможно най-рядко /за да се предпази от кракване/ и вместо него произволно се генерира и предлага друг, временен идентификационен номер - TMSI /Temporary Mobile Subscriber Identity/. Идеята за сигурността на GSM комуникациите е временният TMSI да пази постоянния IMSI и да не позволява по този начин да се проследи кой телефонен номер на кого е и така да се възпрепятства прехващането му за мониторинг. Той сам по себе си е само локален и се сменя винаги при физическото ви преместване в друг район, загубен обхват или след изключване на телефона. Ако сте в постоянно движение, без да е изкл./вкл. вашият Anti Spy Phone и TMSI номерът не се сменя, това за вас трябва да бъде сигурен сигнал за наличието на фалшива клетка интерсептор в района на обхвата ви.

6. ФУНКЦИЯ Clear call log - ПРЕМАХВА ИСТОРИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ
Тази функция се настройва в секретното меню Extra > Clear call log. С избора на Disable в телефона няма да се запазва никаква история за вашите изходящи или входящи обаждания. Така си създавате пълна анонимност за номерата, с които сте разговаряли при евентуална му загуба или кражба. Съответно чрез маркиране на Enable регистърът с обаждания винаги ще е видим и всеки негов запис може да се изтрива индивидуално.

7. Recording - ИЗВЪРШВА ЗАПИС НА ВСИЧКИ РАЗГОВОРИ
Последната функция в секретното меню Extra > Recording ви дава възможност да извършвате запис на всеки воден разговор без наличието на никакви звуково известяващи индикации за това /напр. бипове/ за всички участници. За да разрешите това от Recording mode, избирате Enable. От долното поле определяте къде да се съхраняват записите: в паметта на телефона- Default storage или в карта памет- Phone Memory card, след което запаметявате избора си чрез Save.

Можете да ги достъпите и директно да ги слушате от основното меню > My files:
-ако са в паметта на телефона > Sounds > My voice clips;
-от картата памет > Sounds > Memory card > Record или Other files > Memory card > Record.
В името на всеки файл е изписана посоката на разговора- in за входящ и out изходящ, както и отсрещния абонатен номер. Всички записи за ваша сигурност могат да бъдат защитени с парола до 8 цифри. Това става от основното меню > My files > Settings > Security settings > Privacy lock и слагате отметки на Sounds, Other files и Memory card. Запаметявате избора си чрез Save и в появилото се поле вписвате избраната от вас парола. По същия начин от там можете да защитите и тел. указател, снимки, видео клипове, история на обажданията, SMS-и, бележки, и др.

8. Encrypted SMS - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРИПТИРАНЕ НА ВСЕКИ SMS ЧРЕЗ 256 AES
Текстовите съобщения /SMS/ не са защитени в мрежите на мобилните оператори и могат да се прочетат веднага, прихванати дори и с най-старата съществуваща техника. Но чрез тази функция ви се гарантира 100% сигурност в текстовите комуникации между два такива Anti Spy Phone телефона. Приложението е достъпно в основното меню > My files > Games & more > ProSMS. Всеки път след неговото стартиране ще ви се изпишат следните текстове: Want to exchange SMS? Изберете Yes. Веднага след него ще се появи Want to receive SMS? изберете Yes. Така вие ще разрешите на телефона си да изпраща и получава защитени SMS-и. За да изпратите текстово съобщение до друг Anti Spy Phone, кликнете на New message. В полето Number впишете мобилния номер на получателя. Ако SMS се изпраща към национален оператор, формата е без значение, но към друга държава трябва да бъде в международен формат започващ с "+". В полето Password задайте парола с минимум 4 знака, която трябва да предадете на получателя, за да може той да декриптира съобщението, след което ще може да прочете SMS-а. В полето Message напишете текста си, след което го изпратете чрез маркиране на Send. В Inbox ще намирате всички нови и стари входящи SMS-и, а в Outbox тези, които сте изпратили. В Settings можете да изберете запазване на изпратените съобщения чрез поставяне на отметка на Save sent messages, а такава сложена на Vibration ще ви уведомява чрез вибрация за всяко изпратено и получено текстово съобщение. В Contacts имате възможността да зададете и запаметите за бърза употреба профилни пакетни Контакти, включващи Име + Мобилен номер + Парола. За да създадете максимална сигурност на криптиращия ключ /вашата парола/, ви предлагаме малко повече важна информация. В таблицата е посочена зависимостта между броя знаци, вкл. рамера им- големи и малки, цифри и символи на паролата спрямо необходимото време за нейното кракване чрез Brute Force атака с честота 10 000 опита в сек. при 265 AES криптиране, каквото е нашето. Тук е показано съотношението между дължината на шифроващите ключове и възможните им комбинации. Защитата на текстовите съобщения във вашия Anti Spy Phone се реализира чрез 265 AES /Advanced Encryption Standard/, „Подобрен стандарт за шифриране“. Това е стандарт за шифриране, приет през 2002 г. от американския Национален институт за стандарти и технология. Към 2009 г. той е един от най-широко използваните криптографски алгоритми. Стандартът включва приложение на алгоритъма Рейндал, разработен през 1998 г. от белгийските криптографи Винсент Реймен и Жоан Дамен, като използва шифроващи ключове с три дължини: 128, 192 или 256 бита. Дължината на шифриращия ключ определя броя повторения на криптирането, тоест броя трансформации, необходими за превръщането на входа, наречен „plaintext“ (просто текст), в изходния резултат наречен “ciphertext” (шифрован текст). За различните дължини на ключовете повторенията са: 10 цикъла за 128-битов ключ. 12 цикъла за 192-битов ключ. 14 цикъла за 256-битов ключ. Всеки цикъл се състои от няколко последователни стъпки. Стъпките се изграждат от пет подобни една на друга процедури, като една от тях зависи от криптиращия ключ. Криптираното съдържание може да се трансформира в оригиналния текст, използвайки същия ключ, като се приложат набор от обратни стъпки. Байтовете на входното съобщение ("plaintext") се записват в матрица, най-често именувана "state" ("статус", "положение"). Върху тази матрица се извършват криптиращите трансформации на алгоритъма Рейндал. До май 2009 г., единствените успешни атаки срещу пълния AES, базирани на информация, придобита от физическата реализация на криптографията, са само срещу отделни конкретни имплементации. Националната агенция за сигурност (NSA) разгледа всички финални продукти за AES, включително Рейндал, и заяви, че те са достатъчно сигурни за правителствено некласифицирани данни на САЩ. През юни 2003 г. правителството на САЩ съобщи, че AES би могъл да се използва за защита и на класифицирана информация: Дизайнът и силата на всички ключови дължини на алгоритъма AES (т.е., 128, 192 и 256) са достатъчни за защита на класифицирана информация до ниво тайни.

980,00 лв.
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
В наличност

Детайли

Описание

ANTI SPY GSM

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 1. IMEI - СМЯНА НА IMEI НОМЕРА
 2. A5 tracer - ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИХВАЩАНЕ НА GSM КОМУНИКАЦИИТЕ ОТ ПАСИВНИ и ПОЛУАКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, ПОНИЖАВАЩИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА И СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА ВСЯКА НЕЙНА ПРОМЯНА
 3. UNPING - ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ ИЗВЪРШВАНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
 4. Channel lock - ЗАЩИТА ОТ АКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, НЕПРОМЕНЯЩИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА
 5. Show TMSI - ПОКАЗВА ИЛИ СКРИВА TMSI НОМЕРА
 6. Clear call log - ПРЕМАХВА ИСТОРИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ
 7. Recording- ИЗВЪРШВА ЗАПИС НА ВСИЧКИ РАЗГОВОРИ
 8. Encrypted SMS- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРИПТИРАНЕ НА ВСЕКИ SMS ЧРЕЗ 256 AES

НАСТРОЙКИ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В менюто на телефона има добавена секция EXTRA, която е заключена със сменяема парола. През нея се извършват всички необходими настройки, свързани с правилната и 100% гарантирана функционалност на нашия ANTI SPY PHONE. До там се стига чрез избиране на Menu — Settings — Phone settings — Extra — enter password, където въвеждате вашата персонална парола, която е между 4 и 8 цифри, след което ще получите достъп до всички налични функции и настройки. Подслушването на GSM телефоните в цял свят се извършва по една и съща методика, независимо от вида, марката, модела или годината на производство на използваната мобилна или фиксирана техника. Винаги се следят следните три параметъра: IMEI — уникалният фабричен номер на всеки мобилен телефон IMSI — уникалният номер на всяка SIM карта Вашият мобилен номер, който за сигурност в чист вид в ефира не се предава.

1. ФУНКЦИЯ IMEI- СМЯНА НА IMEI НОМЕРА
Тази функция е една от ключовите, необходима за опазването ви от комуникационен контрол, извършван с независимо каква за целта техника. Всяка нейна употреба дава пълна анонимност на вашия GSM и винаги ви легитимира като нов абонат в наблюдаваната листа на оператора. Това ви улеснява изключително много от задължението за постоянната смяна на апарата. Разбира се, че това ви върши напълно работа, ако използвате и анонимна, регистрирана не на ваше име SIM карта. За по-лесното им установяване, поради нарастване на техния брой, напоследък започнаха все повече да се използват и мини ръчно преносимите IMSI/IMEI catcher-и. Те се събират в дланта, имат обсег 70 - 100 м. и служат единствено да установят на всички включени в периметара им GSM апарати местоположението с максимална точност /<1m/, както и техните уникални IMEI и IMSI номера. Стандартните им големи размери и фиксирани в превозни средства модели могат освен това и да премахват/кракват напълно GSM криптировката, като я свалят от А5.1 на А5.0. В менюто функцията СМЯНА НА IMEI НОМЕРА ви предлага цели 4 възможности за избор: 1. Random always При тази избрана настройка апаратът ще генерира на случаен принцип напълно нов IMEI номер след всяко негово включване и действия като: входящо или изходящо обаждане, изпращане на SMS и използване на GPRS потребление. Препоръчва се тази опция да не се използва постоянно дори и при наличието на анонимна SIM карта, защото така ще станете съмнителен при наблюдаващият, че един и същ номер е с нов IMEI след всеки разговор. Така случайно може да привлечете вниманието му и най-вероятно да компрометирате използвания в момента от вас мобилен номер. 2. Random on first request След тази настройка телефонът само след всяко негово включване ще генерира на случаен принцип напълно нов IMEI номер. Така при всяко служебно поискване от мрежата- LUR /Location Update Reques/ той ще бъде винаги един и същ. 3. User define Тук всеки потребител получава възможността да напише сам какъвто си поиска 15 цифрен IMEI номер. За целта трябва да се маркира чрез джойстика полето Custom IMEI и да се попълнят желаните цифри. 4. Stay original Показване на оригиналния IMEI е възможност, която може да използвате в случаите, когато включително и чрез вашата лична SIM карта искате официално да декларирате вашето присъствие на дадено място в необходимото време. Това е препоръчително в ситуации при нужда от създаване на алиби. Тук отново е необходимо да маркирате полето Custom operator name и в него да впишете името на мобилния оператор от екрана ви, след което запаметявате всичко от екрана чрез Options > Save.

2. ФУНКЦИЯ A5 tracer- ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИХВАЩАНЕ НА GSM КОМУНИКАЦИИТЕ ОТ ПАСИВНИ И ПОЛУАКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, КАТО СЛЕДИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА И СИГНАЛИЗИРА ЗА ВСЯКА НЕЙНА ПРОМЯНА
Там се предлагат две настройки - A5 profiles и A5 change alert. Тези две предложени възможности дават 100 % гаранция на ползвателя на Anti Spy Phone, че ще бъде напълно защитен от извършването на контрол над комуникациите му чрез т. нар. фалшиви мобилни клетки /Interceptors/ - Пасивни, Полуактивни и Активни. Интерсепторите по време на употребата им се възприемат от официалните операторски мрежи като стандартни GSM апарати и не се засичат дейността и местоположението им като нещо по-различно от това. Активните имитират с пълна функционалност истинските клетки на операторите и според оперативната им мощност, околна инфраструктура и релеф имат покритие до около 2500 м. Всеки GSM апарат фабрично така е устроен, че да се само прихваща към клетката с най-силен сигнал, за да пести енергия по постоянно му търсене на мрежа и да осигури най-доброто качество на комуникациите. Така всички включени мобилни телефони в обсега на интерсептора биват "излъгани" от него и веднага попадат под пълния му контрол, неразпознаващи по никакъв начин, че това е фалшива клетка. След това операторът на комплекса /законно или не/ избира по зададените параметри набелязаната цел, като може да й въздейства чрез:
- Да изключи напълно най-високата използвана А5.1 криптировка
- Да понижи А5.1 до абсолютно не криптираното ниво А5.0 или по-слабо криптираното А5.2, което се слуша в реално време
- Да не променя нивото на криптиране.

Няма друго устройство, освен вашият Anti Spy Phone, който да може да ви уведоми и предпази от всички тези подобни въздействия! Ранните Полуактивни комплекси, които напълно изключват А5.1 криптировката не са вече толкова използвани, защото лесно се засичат чрез прости телефонни програмки. Дори има и фабрично произвеждани модели на Nokia и Samsung, които уведомяват за това.

Понастоящем поради по-достъпните си цени най-разпространени са Пасивните, тези които кракват А5.1 или понижават сигурността и до А5.2 /използвана като основна до 2006 г. / и имащи над 90% успеваемост. Принципът им на работа е дефиниран да прехващат едновременно downlink канала /от GSM клетките/ и uplink канала /от мобилните телефони/, използвайки два ресивера. Всеки един от тях е настроен точно на съответния честотен диапазон, като поддържат и възможността за скачаща/променяща се честота /HOPPING/ на сигналите си, както и всички аудио кодеци: FR, EFR, HR, AMR. Дейността им в 2G/3G мрежите е абсолютно тайна и е неоткриваема от мобилните оператори, защото не излъчват никакви сигнали, с което не смущават нормалната им работа и тази на телефоните. Но тук функцията ни A5 tracer ви информира и пази и от тях, но не и от Активните интерсептори, които не променят А5.1 криптировката по време на работата си. Защитата от тях се извършва с помощта на по-надолу описаната опция Channels selection. За да сработи функцията по защита от фалшива мобилна клетка тип Пасивен и Полуактивен интерсептор първо трябва да се извършат необходимите настройки. За всеки един мобилен оператор се създава нов уникален А5 профил, без който вашият Anti Spy Phone няма да бъде инициализиран в мрежата му. С поставена активна за възможни изходящи обаждания SIM карта отивате на Menu > Settings > Phone settings > Extra > вашата парола > A5 tracer > A5 profiles. Кликвате на най-горното поле Empty > Options > Create. Телефонът ще започне сам три пъти подред автоматично да набира тел. номер 1111. По време на всяко едно от тези обаждания вашият Anti Spy Phone информира обслужващата го клетка, че поддържа само дефинирани нива на криптировка, като и следи нейните отговори. По този начин телефонът разбира като цяло какви алгоритми на криптиране поддържа въпросният оператор и каква криптировка използва стандартно. След приключване на автоматичната настройка маркирайте новосъздадения профил, отидете на Options > Edit и в бялото поле Profile name изпишете по същия начин името на открития оператор. Под него ще са изписани всички видове поддържани от мрежата криптировки, като тази, която се използва стандартно ще бъде отбелязана в дясно със звездичка. Тук вие ръчно трябва да сложите отметка в квадратчето на всеки поддържан крипт. Накрая запаметявате всички направени до тук настройки чрез маркиране на Save. Всеки един Anti Spy Phone, предлаган за продажба в България, е предварително и безопасно настроен към мрежите на всички наши мобилни оператори. Само поставяте вашата SIM карта в телефона и тя ще бъде автоматично разпозната, като на екрана ще се изпише името му и силата на сигнала. Ако се наложи да извършвате настройка на друга карта, то това трябва да стане на сигурно за вас място с гаранция за липса на интерсептор. За безопасност съветваме към момента на настройките вашият Anti Spy Phone да бъде изключен и тогава да поставите нова напълно анонимна SIM карта, регистрирана не на ваше име. Следва настройката A5 change alert - известяването ви за изключване на основно използваната в мрежата и зададена в профила А5.1 криптировка по време на комуникация от интерсептор и прехвърлянето към не криптираната А5.0 или по-слабо криптираната А5.2, които се слушат в реално време.

Тук извършвате сами своя избор за известяване чрез:

-No alert - без никакво известяване
-Message - още в началото на разговора или SMS на екрана се изписва «Attention»
-Audio & Vibra - фиксиран звуков сигнал и включване на вибрацията
-Audio - само фиксиран звуков сигнал
-Vibra - само включване на вибрацията
-HandOff - прекъсва автоматично разговора.

Освен чрез вече избраното уведомяване вашият Anti Spy Phone ще ви информира за сигурността на комуникациите и визуално. За целта в горната част на екрана винаги присъства една иконка с формата на катинарче, което според цвета си ви информира за следното: Ако е червено с цифра 0 по време на набирането на даден номер до момента на приемане на разговора /вдигане/ от отсрещната страна за вас това трябва да е индикация, че вече сте прихванати от Активен или Полуактивен интерсептор. От първия тип ви опазва по-долу описаната настройка Channels selection, която засича и уведомява за всички налични промени. Когато пък сте под контрола на Полуактивен, тогава индикацията ще бъде свързана с това, че сте в незащитена мрежа /А5.0/ с напълно изключената А5.1 криптировка. Не промяната на тази иконка вече по време на самия разговор директно ви казва, че в момента сте подслушван от фалшива мобилна клетка или от самия оператор. Когато по телефона не се провежда разговор, е напълно нормално катинарчето винаги да бъде червен, защото тогава няма криптировка. Жълтият цвят с цифра 2 по време на разговор ви уведомява, че в момента сте под контрола на Пасивен интерсептор. Този най-често използван вид техника успява да промени чрез кракване А5.1 криптировката и да понижи сигурността и до А5.2, която позволява слушането в реално време. В случай, че вашият Anti Spy Phone се регистрира в мобилна мрежа, защитена само с по-слабия А5.2 /Китай, Индия и др. /, тогава е нормално жълтият цвят да бъде постоянен. Зелено с цифра 1 е най-приятният и желан цвят от всеки потребител. Това ви дава пълната гаранция и спокойствие, че в момента всяка една ваша дейност, извършвана на телефона и свързана с разговор, изпращане и получаване на SMS или ползване на интернет, е защитена в реално време чрез А5.1 криптировка, т.е. не сте под контрола на Пасивен или Полуактивен интерсептор. Но ако сте в обхвата на Активен такъв, на помощ ще ви дойде настройката Channels selection, която ще ви уведоми за това чрез избраната от вас настройка.

3. ФУНКЦИЯ UNPING- ИНФОРМИРАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПОДСЛУШВАНЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Тук Ping функцията или "пинговането" е почти идентично с това на Интернет Протокола (IP). За вашия Anti Spy Phone тя има следното двойно действие:

- Засича индикации за предприемани действия, свързани с ваше подслушване
- Уведомява ви на момента за всяка извършена към вас локализация, което включва всички действия и мероприятия, свързани с установяването на географското ви местоположение. Първото действие се свързва с това, че операторът зад подслушващата техника, ако знае само вашия мобилен номер, това въобще не му е достатъчно, за да може технически да реализира мероприятието си и постави телефона ви под негов контрол. Освен номера, той трябва да разполага и с идентификационните данни на апарата ви, които също трябва да заложи в софтуера на комплекса. Това са непроменливите IMSI и IMEI номера, както и променящият се с всяка комуникационна сесия TIMSI. IMSI /The International Mobile Subscriber Identity/- международна идентичност на мобилния абонат е уникален 64 битов ключ- идентификатор и се изпраща от телефона към клетъчните мрежи. С цел предотвратяване на възможността абонатът да бъде радио подслушван и проследен, IMSI номерът се предава възможно най-рядко /за да се предпази от кракване/ и вместо него произволно се генерира и предлага друг, временен идентификационен номер - TMSI /Temporary Mobile Subscriber Identity/. Той сам по себе си се сменя винаги след всеки разговор, загубен обхват или изключване на телефона. Идеята за сигурността на GSM комуникациите е временният TMSI да пази постоянния IMSI и да не позволява по този начин да се проследи кой телефонен номер на кого е и така да се възпрепятства прихващането му за мониторинг. Но в кратки моменти при включването на телефона или когато изпраща по една или друга причина служебно изискани или грешни данни, тогава IMSI номерът се инициализира в мрежата. Когато операторът разбере, че губи контрол върху телефона и знае мобилния ви номер /MSISDN/, тогава бива принуден да извършва пинговане /pinging/ чрез скрити обаждания /Silent Call/, за да прихване новия TMSI. Ако той постоянно изисква официално непроменливите идентификатори IMSI и IMEI номера заедно или един от тях, то тогава извършва към вас само по един PING. В процеса на подслушването на GSM телефонията Silent Call- скритите обаждания са задължителни, във връзка с корелацията- взаимно зависимостта между IMEI/IMSI и MSISDN /Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network/- реалния GSM номер на SIM картата. Настройки на UnPing функцията В менюто Extra избирате UnPing и в полето Mode чрез стрелките избирате Enable, за да разрешите или Disable да забраните тази функция. Ако го разрешите в полето Pings before alert, се препоръчва да са зададени 2 пинга. Следващата важна настройка Interval between pings дефинира времеви интервал в секунди, през който UnPing функцията следи броя на зададените преди това пингове, т.е. скрити обаждания преди да ви сигнализира за тях. Тук също се препоръчва за най-оптимално да се впишат 60 сек. Всички тези настройки означават, че ако през зададеното време /60 сек./ ви пинговат скрито повече от веднъж, тогава вече ще бъдете известен чрез специфичен звуков сигнал за това. Ако не бъде засечено следващо скрито обаждане през фиксираното време, функцията не реагира и се занулява. Служебните скрити позвънявания винаги са на доста по-големи интервали един от друг, като напр. обмяна на данни между телефона и клетката и др. За това ако през краткото време от 60 сек. са повече от един, това със сигурност не са автоматични пингове, а целенасочени атаки. Те ще са основно за откриване на IMEI /след негова смяна и др. /, IMSI /за идентификацията му след смяна на SIM картата, ако се знае номерът и/или за вашето ЛОКАЛИЗИРАНЕ. Второто действие на UnPing функцията е свързано точно с това- уведомява ви на момента за всяка извършена към вас локализация, което включва всички действия и мероприятия, свързани с установяването на географското ви местоположение. То може да се извършва, както от всеки тип интерсептор, така и директно през мрежата на оператора. Два са основните методи за локализацията ви: чрез триангулация и Flash-SMS. Триангулацията, по-неточният метод от GPS локализацията, се позовава на това как мобилните клетки, получаващи сигнал от телефона, могат да го използват за да изчислят геофизическото му местоположение. В най-добрия случай той трябва да се обслужва от три или повече мобилни клетки, позволявайки така нар. "триангулация" да се получи. Всяка от тях при задание целево изпраща радио-честотни пингове до GSM апарата и според забавянето на отговорите, които получава, от геометрично-математическа гледна точка приблизително изчислява местоположението. Естествено, колкото повече и по-наблизо са клетките на оператора, толкова по-голяма е точността, което е характерно за градската среда. При по-слабо покритие напр. в подземни структури, в големи сгради или при по-бързо движение тези пингове са доста чести в рамките на настройката от 60 сек., за което UnPing функцията ще ви информира. В по-слабо населени места, в междуселищни райони или при наличието на големи вертикални структури, където сигналите са по-слаби, точността на локализацията е много по-малка. Вторият метод за локализация е чрез т. нар. "тихи" или Flash-SMS-и, разработени от компанията Silent Services. При получаването им телефонът ги отхвърля автоматично, без да оставят следи в него и не се сигнализира по никакъв начин за тях, но те връщат сигнал за доставка на изпращача им. Информацията в него е премодифицирана в частта на кода на данните му. Техният замисъл е бил операторът да установи дали е включен съответния телефон или да "тества" при нужда мрежата без да информира за това потребителят му. Но по настояще разузнавателните служби и частни структури на всякъде го ползват не само по основното му предназначение... но и да локализират. Дори чрез умишленото изпращане на огромни количества Flash-SMS-и за кратко време те успяват да разстроят нормалната работа на апарата и така да изтощят много бързо батерията му. Flash-SMS е изключително ценно средство в разузнавателния инструментариум на телекомуникационните активни мероприятия, както и при /не/регламентираната му употреба в частния детективски и охранителен сектор. Но както и преди, така и в този случай вашият Anti Spy Phone ще ви уведоми за това чрез своята UnPing функция. Включително вие можете да блокирате напълно Flash-SMS атаките към вас чрез изтриване на настройката във вашия SMS център. За целта отидете на Menu > Messages > Settings > Text messages > Sending options > Service center > изтрийте номера на SMS център > натиснете Save > Exit. Не забравяйте, че така и вие няма да можете да изпращате текстови съобщения. Едновременно със звуковия сигнал, който може и да не сте го чули по разни причини, на екрана след всички засечени според настройките ви пингове се визуализира и техният брой. Това става веднага след разрешаване на функцията PING- /Mode - Enable/. Освен всичко това в телефона се създава и специален регистър под формата на текстов файл с име txt, в който се записват всички пингови събития още в момента на реализирането им. Ако този файл липсва в телефона, то той ще бъде автоматично създаден веднага след първото регистриране на минимално зададените брой пингове през времето на предварително посочения период в секунди. В този файл мобилният номер, от който е извършено пинговането, може да не бъде видим по две причини:
-Ако номерът е скрит или не е зададен;
-Ако обаждането е приключило преди още оператора да го идентифицира.

4. ФУНКЦИЯ Channel lock- ЗАЩИТА ОТ АКТИВНИ МОБИЛНИ КОМПЛЕКСИ /ИНТЕРСЕПТОРИ/, НЕПРОМЕНЯЩИ ЗАЩИТНАТА А5.1 КРИПТИРОВКА

Активните мобилни интерсептори са най-добри при подслушването на GSM комуникациите, защото по време на работата си те въобще не променят криптиращия А5.1 алгоритъм или напълно да го изключват. По този начин те имитират на 100% работата на истинските мобилни клетки на оператора, създавайки възможността да не бъдат разкрити като фалшиви. Ако обслужващата ви истинска клетка работи в режим на скачаща/променяща се честота /HOPPING/, но и едновременно сте в обхвата на Активен интерсептор, то той привежда телефона ви да работи в същия този режим, което на практика го прави неразличим от официалната клетка. ВНИМАНИЕ: тази функция не ви уведомява директно, че сте подслушван от Активен интерсептор. Вашият Anti Spy Phone може само да ви посочва индикациите за това чрез функцията си Channel lock. При явни такива или превантивно вие винаги ще имате УНИКАКНАТА ВЪЗМОЖНОСТ да се "ОТКАЧИТЕ" от подслушващите ви чрез Активен интерсептор без те да разберат за това и да продължите воденето на сигурни комуникации. За целта е необходимо винаги при индикирани съмнения или пряка нужда да извършвате необходимите за това настройки в секретното меню EXTRA > Channels > Channels selection. Там в помощното меню Mode чрез стрелките ляво/дясно се избират и извършват според нуждите четири вида настройки: Number, Position, Position + CellID и Disable. На първата Number > Channel number > Channel list са показани всички налични радио-честотни канали (ARFCN- absolute radio-frequency channel number). В този лист се визуализират техният броя и силата на сигналите им в dB, излъчвани от мобилните клетки на обслужващия GSM оператор, които са в обсега на вашия Anti Spy Phone. Както вече споменахме, всеки GSM апарат така е произведен, че винаги автоматично да се свързва с клетката имаща най-силен сигнал. В случая тук това е посочено в най-горния ред, като най-слабият е последен долу. Вие можете да изберете, който канал/клетка си пожелаете, но има вероятност при най-слабия да не можете да провеждате разговор и затова се препоръчва да използвате някой от средните. След това отивате на Select и запаметявате избрания канал чрез маркиране на Save. Тази настройка влиза в сила само след рестартиране на телефона! След като вече е разпознат и активен в мрежата на оператора ви, вашият Anti Spy Phone ще бъде свързан с избраната клетка, а не както би трябвало с най-силната /тази най-отгоре/. Във връзка с ваши съмнения за личната ви сигурност или превантивно допуснем, че в района около вас има фалшива мобилна клетка- интерсептор и вие сте в обсега й, то в Channel list тя ще бъде посочена най-горе с най-силния сигнал. И логично по този начин, вашият Anti Spy Phone може веднага да бъде "закачен" за подслушване. Само че в такава заблуда ще бъдат и ще си останат единствено хората със слушалките... Дори те да използват Активен интерсептор, непроменящ криптиращия А5.1 алгоритъм, когато се прехвърлите на друга, избраната от вас по-далечна мобилна клетка, тогава вие реално се "ОТКАЧАТЕ" от подслушвачите си! В същия този момент всички ваши "закачени" налични данни от апарат и SIM изчезват от екрана им, като те остават с впечатлението, че са ви изгубили. Тогава ще бъдат принудени задължително да предприемат мерки за вашето ново откриване, като това може да бъде извършено единствено чрез пинговане. Понеже в този момент вие вече сте невидим за тях и атаките им със скрити обаждания /Silent Call/ не могат да бъдат насочени директно към вас, то тогава пинговането се пренасочва и извършва през мрежата на оператора. Обаче тук вашият Anti Spy Phone:
-Както и преди, така и в този случай ще ви уведоми за това чрез своята UnPing функция.
-Ще отговаря на всички служебни скрити обаждания, пораждащи се от нуждата за точно определяне на IMEI/IMSI/TMSI, но те ще бъдат от и към отдалечената истинска клетка, към която сте свързани и така, оставате извън контрола на фалшивата клетка-интерсептор. Поради причината, че не ви вижда на екрана, операторът в желанието и опитите си да възобнови активното мероприятие към вас ще извършва дълго време и с голяма честота пинговане, които индикации недвусмислено ви гарантират сигурността на комуникациите ви като "откачил се" от тях. Ако махнете батерията на всеки телефон, при тях това е видимо и разбираемо като такова, но пълното ви изчезване без никакви познати индикации, е тотална мистерия за подслушващите. Извод: чрез ръчен избор на тази функция винаги можете по ваше усмотрение, на всякъде и по всяко време да си избирате и сменяте, който канал си искате, така че да сте по различни клетки и далеч от най-силната /евентуален интерсептор/. Единственото малко неудобство на тази иначе страхотна възможност е, че когато се отдалечите от въпросната обслужваща ви клетка сигнала ще се изгуби и трябва отново да потърсите през настройките друг сигурен /не първи/ канал в новия район в който сте. Тогава ви идва на помощ втората настройка Position > Channel position. Тя предоставя възможността да фиксирате постоянен номер на канал /напр. трети канал/. По този начин никога вашият Anti Spy Phone няма да се свързва с най-силния /рисков/ сигнал, а винаги автоматично ще се пренасочва и стои само към вече избрания. След което с джойстика отивате на Select и запаметявате всичко чрез маркиране на Save. Тази настройка влиза в сила само след рестартиране на телефона! Извод: по време на често движение отпада необходимостта постоянно ръчно да търсите и избирате канали, да рестартирате телефона, като и тук винаги ще отсъствате от екрана им. Неудобството в случая е, че ако броят на активните клетки в района е по-малък /напр. са 2 бр. / от фиксирания номер на канал /напр. 3/, тогава апаратът като не намира трета клетка, ще изгуби обхват. Третата настройка Position + CellID е оперативна, базирана на комбинацията между вече постоянно избрания канал /Position/ и номера на мобилната му клетка /CellID/. Тя отново е предназначена за реалното провеждане на защитени разговори, но най-вече от многоканални интерсептори. Тя е чувствително по-различна от предходната настройка Position. Тук включеният телефон винаги прихваща и се свърза с най-силния сигнал, и ако сте подслушван ще бъдете видим на екрана на опериращия с фалшивата клетка. Когато обаче извършвате изходящо обаждане, вашият Anti Spy Phone автоматично се обръща и пренасочва безопасно разговора към вече фиксирания по-отдалечен канал. По този начин вие периодично изчезвате и се появявате при него, но той ще е спокоен, че сте под контрола му и то без да предприема никакви усилия по издирването ви /пинговане/. Единственото, което няма да вижда и слуша са вашите изходящи обаждания, пренасочени през отдалечената клетка за разлика от входящите, които се провеждат през най-силния, вероятно компрометиран канал. Спасението от това е, след като видите кой звъни и прецените, че има риск за конфиденциалността, просто го откажете и наберете същия абонат обратно. Така разговорът ви навън вече ще бъде проведен през фиксираната и сигурна отдалечена клетка. Но ако очаквате да е безобиден, добре е да го приемете, за да създадете привидно някакво служебно спокойствие на слушалките. Тази функция постоянно следи и сравнява ID номерата на каналите- този, през който говорите спрямо най-силния, и ако установи между тях съвпадение /т.е. ID-то на фикс. канал = ID-то с макс. мощн./, веднага прекъсва разговора. И това също е създадено с цел за да може вашият Anti Spy Phone да ви спаси за пореден път от прихващане, контрол и подслушване на комуникациите ви. Активните многоканални интерсептори накратко казано имат възможността да изкопират Cell ID /CID/ - идентификационните данни на голям брой избрани реални мобилни клетки BTS /Base Transceiver Station/ едновременно и то в 2 - 4 GSM мрежи. Информацията включва пълния пакет от системни спецификационни съобщения, описващи нейната идентичност, конфигурационни и налични технически характеристики като MCC, MNC, LAC, ARFCN, RSSI и BSIC параметрите й. Тези CID са им необходими, за да извършат т.нар. BCCH /Broadcast Control Channel/ манипулация. Това е специален технически способ за манипулативно въздействие в GSM мрежите, присъщ на активните интерсептори и IMEI/IMSI прихващащите, даващ им ефекта "виртуална сила". За кратко време те вдигат мощността си до около 50W и така чрез силния си сигнал и изкопирана CID самоличност излъгват всички GSM апарати в обсега им, че те са истинска BTS, която работи на 10-15W. Така из форсирани, телефоните започват да изпращат към фалшивата BTS заявки за регистрация в мрежата и по този начин сами предават своите идентификатори IMSI, IMEI и др. маркери, които са задължително необходими за реализиране на подслушването. Както вече ви е известно, вашият Anti Spy Phone в този случай ще ви уведоми за това чрез своята UnPing функция. Ако попаднете на многоканален интерсептор, чийто оператор се усъмни в честото ви изчезване от екрана му при вашите изходящи обаждания, той може да реши и ползва друга своя техническа възможност. Тя всъщност го определя като многоканален. Тогава без да сменя местоположението и мощността си, фалшивата BTS започва целенасочено да сменя своята CID самоличност с тази на друга копирана от обсега и истинска BTS в едно с нейния ARFCN- /absolute radio-frequency channel number/ или казано на кратко и канал от нашия Channel list. В случая вече се започва едно циркулярно имитиране на данни /канали и клетъчни идентификации/. Те са нормално видими за нас в Channel list и ще дойде моментът, в който фалшивата BTS ще попадне на вече фиксиран от вас в Channel position постоянен номер на канал /напр. третия канал/. Тогава за оператора би трябвало вече да бъдете видими при изходящите си обаждания според тази ви настройка. Но да не забравяме, че се следи и силата на сигнала. И тогава ще настъпи моментът, в който на третата до сега сигурна позиция, нашият реален канал вече ще бъде заменен с фалшивия, но като бъде засечен и най-силният му сигнал, благодарение на настройката ви Position + CellID, разговорът ще бъде веднага прекъснат.

5. ФУНКЦИЯ Show TMSI - ПОКАЗВА ИЛИ СКРИВА TMSI НОМЕРА
Настройката на тази функция става, след като отидете в секретното меню Extra > Show TMSI. За да разрешите показването на TMSI номера на екрана, кликнете на Enable, а за да го скриете изберете Disable и настройката автоматично се запаметява. Както беше споменато вече с цел предотвратяване на възможността абонатът да бъде радио, подслушван и проследен, IMSI номерът се предава възможно най-рядко /за да се предпази от кракване/ и вместо него произволно се генерира и предлага друг, временен идентификационен номер - TMSI /Temporary Mobile Subscriber Identity/. Идеята за сигурността на GSM комуникациите е временният TMSI да пази постоянния IMSI и да не позволява по този начин да се проследи кой телефонен номер на кого е и така да се възпрепятства прехващането му за мониторинг. Той сам по себе си е само локален и се сменя винаги при физическото ви преместване в друг район, загубен обхват или след изключване на телефона. Ако сте в постоянно движение, без да е изкл./вкл. вашият Anti Spy Phone и TMSI номерът не се сменя, това за вас трябва да бъде сигурен сигнал за наличието на фалшива клетка интерсептор в района на обхвата ви.

6. ФУНКЦИЯ Clear call log - ПРЕМАХВА ИСТОРИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ
Тази функция се настройва в секретното меню Extra > Clear call log. С избора на Disable в телефона няма да се запазва никаква история за вашите изходящи или входящи обаждания. Така си създавате пълна анонимност за номерата, с които сте разговаряли при евентуална му загуба или кражба. Съответно чрез маркиране на Enable регистърът с обаждания винаги ще е видим и всеки негов запис може да се изтрива индивидуално.

7. Recording - ИЗВЪРШВА ЗАПИС НА ВСИЧКИ РАЗГОВОРИ
Последната функция в секретното меню Extra > Recording ви дава възможност да извършвате запис на всеки воден разговор без наличието на никакви звуково известяващи индикации за това /напр. бипове/ за всички участници. За да разрешите това от Recording mode, избирате Enable. От долното поле определяте къде да се съхраняват записите: в паметта на телефона- Default storage или в карта памет- Phone Memory card, след което запаметявате избора си чрез Save.

Можете да ги достъпите и директно да ги слушате от основното меню > My files:
-ако са в паметта на телефона > Sounds > My voice clips;
-от картата памет > Sounds > Memory card > Record или Other files > Memory card > Record.
В името на всеки файл е изписана посоката на разговора- in за входящ и out изходящ, както и отсрещния абонатен номер. Всички записи за ваша сигурност могат да бъдат защитени с парола до 8 цифри. Това става от основното меню > My files > Settings > Security settings > Privacy lock и слагате отметки на Sounds, Other files и Memory card. Запаметявате избора си чрез Save и в появилото се поле вписвате избраната от вас парола. По същия начин от там можете да защитите и тел. указател, снимки, видео клипове, история на обажданията, SMS-и, бележки, и др.

8. Encrypted SMS - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРИПТИРАНЕ НА ВСЕКИ SMS ЧРЕЗ 256 AES
Текстовите съобщения /SMS/ не са защитени в мрежите на мобилните оператори и могат да се прочетат веднага, прихванати дори и с най-старата съществуваща техника. Но чрез тази функция ви се гарантира 100% сигурност в текстовите комуникации между два такива Anti Spy Phone телефона. Приложението е достъпно в основното меню > My files > Games & more > ProSMS. Всеки път след неговото стартиране ще ви се изпишат следните текстове: Want to exchange SMS? Изберете Yes. Веднага след него ще се появи Want to receive SMS? изберете Yes. Така вие ще разрешите на телефона си да изпраща и получава защитени SMS-и. За да изпратите текстово съобщение до друг Anti Spy Phone, кликнете на New message. В полето Number впишете мобилния номер на получателя. Ако SMS се изпраща към национален оператор, формата е без значение, но към друга държава трябва да бъде в международен формат започващ с "+". В полето Password задайте парола с минимум 4 знака, която трябва да предадете на получателя, за да може той да декриптира съобщението, след което ще може да прочете SMS-а. В полето Message напишете текста си, след което го изпратете чрез маркиране на Send. В Inbox ще намирате всички нови и стари входящи SMS-и, а в Outbox тези, които сте изпратили. В Settings можете да изберете запазване на изпратените съобщения чрез поставяне на отметка на Save sent messages, а такава сложена на Vibration ще ви уведомява чрез вибрация за всяко изпратено и получено текстово съобщение. В Contacts имате възможността да зададете и запаметите за бърза употреба профилни пакетни Контакти, включващи Име + Мобилен номер + Парола. За да създадете максимална сигурност на криптиращия ключ /вашата парола/, ви предлагаме малко повече важна информация. В таблицата е посочена зависимостта между броя знаци, вкл. рамера им- големи и малки, цифри и символи на паролата спрямо необходимото време за нейното кракване чрез Brute Force атака с честота 10 000 опита в сек. при 265 AES криптиране, каквото е нашето. Тук е показано съотношението между дължината на шифроващите ключове и възможните им комбинации. Защитата на текстовите съобщения във вашия Anti Spy Phone се реализира чрез 265 AES /Advanced Encryption Standard/, „Подобрен стандарт за шифриране“. Това е стандарт за шифриране, приет през 2002 г. от американския Национален институт за стандарти и технология. Към 2009 г. той е един от най-широко използваните криптографски алгоритми. Стандартът включва приложение на алгоритъма Рейндал, разработен през 1998 г. от белгийските криптографи Винсент Реймен и Жоан Дамен, като използва шифроващи ключове с три дължини: 128, 192 или 256 бита. Дължината на шифриращия ключ определя броя повторения на криптирането, тоест броя трансформации, необходими за превръщането на входа, наречен „plaintext“ (просто текст), в изходния резултат наречен “ciphertext” (шифрован текст). За различните дължини на ключовете повторенията са: 10 цикъла за 128-битов ключ. 12 цикъла за 192-битов ключ. 14 цикъла за 256-битов ключ. Всеки цикъл се състои от няколко последователни стъпки. Стъпките се изграждат от пет подобни една на друга процедури, като една от тях зависи от криптиращия ключ. Криптираното съдържание може да се трансформира в оригиналния текст, използвайки същия ключ, като се приложат набор от обратни стъпки. Байтовете на входното съобщение ("plaintext") се записват в матрица, най-често именувана "state" ("статус", "положение"). Върху тази матрица се извършват криптиращите трансформации на алгоритъма Рейндал. До май 2009 г., единствените успешни атаки срещу пълния AES, базирани на информация, придобита от физическата реализация на криптографията, са само срещу отделни конкретни имплементации. Националната агенция за сигурност (NSA) разгледа всички финални продукти за AES, включително Рейндал, и заяви, че те са достатъчно сигурни за правителствено некласифицирани данни на САЩ. През юни 2003 г. правителството на САЩ съобщи, че AES би могъл да се използва за защита и на класифицирана информация: Дизайнът и силата на всички ключови дължини на алгоритъма AES (т.е., 128, 192 и 256) са достатъчни за защита на класифицирана информация до ниво тайни.

Тагове

Сравнение на продукти